Klik her for mobilvenlig udgave af nyhedsbrevet


Generalforsamling 2016
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Dalmatiner klub 2016

Lørdag 28/5 kl 16 Gadsbølle gamle skole Gadsbøllevej 100 5492 Vissenbjerg. Yderligere information vil blive lagt ud på hjemmesiden.

Dagsorden for ordinær generalforsamling

1. Valg af dirigent og referent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3a. Formanden aflægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse.

3b. Forelæggelse af eventuelle udvalgsrapporter.

4a. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab til godkendelse.

4b. Meddelelse af ansvarsfrihed.

5. Kassereren forelægger budgetforslag, herunder størrelsen af næste års kontingent, til godkendelse.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8a. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

8b. Behandling af forslag fra medlemmerne.

9. Fremtidig virksomhed.

10. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde

senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag til bestyrelsesmedlemmer (mindst 3 stillere) må skriftligt tilstiles formand eller

sekretær senest 4 uger før generalforsamlingen.

Dette er i henhold til vedtægterne. Disse findes på herØnsker du ikke længere at modtage vores nyhedsbrev
kan du afmelde det fra vores hjemmeside under nyhedsbreve!

Dansk Dalmatiner Klub | info@dalmatinerklubben.dk