Generalforsamling 2021

Nytårs hilsen og indkaldelse til GF


Nytårs hilsen

Nu er vi forhåbentlig alle, både mennesker og hunde kommet godt ind i 2021.

Vi i bestyrelsen takker for året 2020, som har været et meget, meget mærkeligt år i alle henseender. Grundet Corona har der desværre ikke været meget aktivitet i DDK, da forsamlingsforbuddet har været med til at spænde ben for planlagte aktiviteter, som vi desværre har måttet aflyse.

Nu ser vi frem til et fantastisk 2021, hvor vi håber på, at vi kan begynde at leve et mere normalt liv igen, og hvor vi forhåbentlig kan få gang i aktiviteterne igen. Det vil vi i bestyrelsen bestræbe os på.

Vi ønsker alle 2- og 4-benede

et fantastisk nytår

med et håb om at 2021, bliver det år, hvor vi kan tage revanche for 2020 og komme stærkt igen.

Plettede nytårs hilsner

Bestyrelsen

Indkaldelse til Generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling afholdes i Sørbyhallen,
Kirkerupvej 16, 4200 Slagelse

lørdag, den 6. marts 2021, kl. 14.00 efter udstillingen.

Dagsorden for ordinær generalforsamling

1. Valg af dirigent og referent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3a. Formanden aflægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse.

3b. Forelæggelse af eventuelle udvalgsrapporter.

4a. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab til godkendelse.

4b. Meddelelse af ansvarsfrihed.

5. Kassereren forelægger budgetforslag, herunder størrelsen af næste års kontingent, til godkendelse.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8a. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

8b. Behandling af forslag fra medlemmerne.

9. Fremtidig virksomhed.

10. Eventuelt.

Forslag til kandidater til bestyrelsesvalget sendes til formanden (formand@dalmatinerklubben.dk) senest 4 uger før generalforsamlingen. Husk 3 stillere.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

4 uger før Generalforsamlingen vil sige senest lørdag, den 6. februar 2021.

Kandidater og forslag offentliggøres sammen med regnskabet 14 dage før generalforsamlingen.

Dansk Dalmatiner Klub

Kasserer
Beklager, men sætternissen havde været på spil i december bladet, der havde desværre sneget sig fejl ind i priserne for at udstille i 2021.

Vores dygtige redaktør af bladet har opgivet de manuelle priser i stedet for priserne for tilmelding på WEB. Her er de korrekte priser for WEB tilmelding.

Tilmelding til DDK udstillinger:


DKK har varslet små prisstigninger for udstillingerne i 2021.

Priserne bliver som følger:

1. hund: 408 kr.

2. hund: 334 kr.

3. hund 280 kr.

Baby-, hvalpe- og veteranklasse: 280 kr.

Prisen for at udstille i Dansk Dalmatiner Klub er den samme, da vi skal følge DKK´s priser.

Man skal bruge HUNDEWEB til alle udstillinger i såvel DKK som DDK.

Hvis man klikker ind på Dalmatinerklubbens hjemmeside og går ind under udstillinger, så er der et link til hundeweb i udstillingsoversigten.

Tilmeldingsfrist:

Tilmeldingsfristen kan man se på Dansk Dalmatiner Klubs hjemmeside under udstillinger og på Hundeweb.

Der er ikke mulighed for at tilmelde efter sidste tilmeldingsfrist!