Nyt nyhedsbrev Flytning af dato for Generalforsamling og sted for udstilling


Flytning af dato for generalforsamling og

sted for udstilling

fra Århus til Sørbyhallen, Kirkerupvej 16, 4200 Slagelse


AK og VE – disse Corona/Covid-19 tider.

Planlægning er desværre en meget svær kunst, selvom vi i bestyrelsen virkelig forsøger.

Grundet den seneste udmelding fra regeringen om at restriktionerne muligvis bliver forlænget og med baggrund i DKKs anbefalinger,

har bestyrelsen set sig nødsaget til at flytte den planlagte generalforsamling, fra den 06.03.2021

til den 24.04.2021

Det betyder også, at den planlagte udstilling i Århus, den 24.04.2021 bliver flyttet til Sørbyhallen.

Samtidig må vi desværre også aflyse udstillingen, den 06.03.2021 i Sørbyhallen.

Vi håber, at I alle har forståelse for beslutningen, og ja, der har virkelig været mange aflysninger,

og vi beklager, men det er lidt af en kunst at navigere rundt i denne Corona/Covid-19 tid.

Pas på jer – med håb om, at vi snart ses her i 2021.

Plettede hilsnerNY

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling afholdes

lørdag, den 24. april 2021, kl. 14.00 efter udstillingen i

Sørbyhallen, Kirkerupvej 16, 4200 Slagelse

Dagsorden for ordinær generalforsamling

1. Valg af dirigent og referent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3a. Formanden aflægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse.

3b. Forelæggelse af eventuelle udvalgsrapporter.

4a. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab til godkendelse.

4b. Meddelelse af ansvarsfrihed.

5. Kassereren forelægger budgetforslag, herunder størrelsen af næste års kontingent, til godkendelse.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8a. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

8b. Behandling af forslag fra medlemmerne.

9. Fremtidig virksomhed.

10. Eventuelt.

Forslag til kandidater til bestyrelsesvalget sendes til formanden (formand@dalmatinerklubben.dk) senest 4 uger før generalforsamlingen. Husk 3 stillere.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

4 uger før generalforsamlingen vil sige senest lørdag, den 27. marts 2021.

Kandidater og forslag offentliggøres sammen med regnskabet 14 dage før generalforsamlingen.

Dansk Dalmatiner Klub

Kasserer

Ønsker du ikke længere at modtage vores nyhedsbrev
kan du afmelde det fra vores hjemmeside under nyhedsbreve!

Dansk Dalmatiner Klub | info@dalmatinerklubben.dk