Nyt fra Bestyrelsen

Nyt fra bestyreksen


Nyhedsbrev
Dansk Dalmatiner klub efterår 2021


Kære medlemmer!

Den nye bestyrelse er kommet i gang med arbejdet og hermed en kort orientering om seneste nyt fra bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig ved første møde allerede i august og klubbens udvalg blev gennemgået.

Der har gennem et par år været udtrykt interesse fra medlemmer om at deltage i udstillingsudvalget. Efter det seneste bestyrelsesvalg syntes det således oplagt at invitere bredt ud til klubbens medlemmer, om der er andre end de meget erfarne og dygtige, der har lavet arbejdet de seneste år, der har lyst til at deltage i arbejdet.

Udstillinger er en af klubbens største aktiviteter, og mange har nydt godt af tidligere udstillingsudvalgs arbejde. Har du lyst til at deltage i et spændende samarbejde med at skabe rammerne for nogle dejlige oplevelser, så meld dig til udstillingsudvalget.

Et bestyrelsesmedlem vil være med i udvalget, og alles erfaringer og hjælp står til rådighed, så arbejdet bliver til at overskue.

Ring gerne til en fra bestyrelsen og hør mere, hvis du har lyst. Seneste frist for at melde sig til udvalgsarbejdet er 3. oktober.

Vi håber på henvendelser fra alle med interesse og glæder os til et godt samarbejde.


Bladet Dalmatineren vil udkomme med en mindre forsinkelse.


Aktivitetsudvalget har lavet en ny Facebookgruppe i Dansk Dalmatinerklubs regi, hvor aktiviteter i klubregi annonceres; den hedder: ”Dansk Dalmatiner Klubs Aktiviteter”.


De bedste hilsner fra bestyrelsen i Dansk Dalmatiner KlubDansk Dalmatiner Klub | info@dalmatinerklubben.dk