Nyhedsbrev febr 2022


Dansk Dalmatiner Klub

Nyhedsbrev februar 2022.

Kære medlemmer.

Bestyrelsen har arbejdet med mange ting siden seneste generalforsamling, og de forskellige udvalg har i meget høj grad medvirket til, at der nu er ligger en del materiale til behandling på den kommende generalforsamling. Se på klubbens hjemmeside.

Der er blevet lovet en præsentation af kandidaterne, der ønsker valg på generalforsamlingen. Den er nu på hjemmesiden, FB og herunder kan du ligeledes læse om kandidaterne.

Medlemsseminaret, der har været annonceret i decembernummeret af Dalmatineren, på hjemmesiden og flere Facebook sider bliver afholdt på søndag d. 27.februar.

Det er lykkedes, at seminaret bliver streamet, således at medlemmer, der ikke har mulighed for at deltage kan følge med hjemmefra.

Du kan stadig nå at komme med på seminaret, hvis du sender besked til kasserer@dalmatineren.dk eller sms til 22257119. Programmet kan du se nederst i nyhedsbrevet.

Brug dette link: https://us06web.zoom.us/j/86039991127.

Vel mødt på seminar, generalforsamling og klubben øvrige arrangementer her i foråret.

De bedste hilsner fra bestyrelsen.Kandidatpræsentation ved bestyrelsesvalget 2022, 7 stk

Kirsten Ottow, stillere: Joan S. Frank, Kirsten Odgaard Andersen, Amelia Morgenstjerne

Kirsten Ottow

Jeg ønsker hermed at stille op som kandidat til det kommende bestyrelsesvalg i DDK.

Siden 1999 har vi haft denne smukke og skønne race, som vi er faldet pladask for, og i dag er vi de lykkelige ejere af 2 skønne drenge, en sort og en brun. Denne race har bare så mange skønne egenskaber.

Jeg vil gerne være med til at gøre DDK til en aktiv og synlig klub, en klub, hvor der sker noget,

hvor medlemmerne kan se en ide i at være medlem. At vi får gang i mange forskellige aktiviteter udover udstillingerne, at vi får gang i seminarer og avls-og sundhedsudvalget.

Skal DDK have en fremtid, så må vi være fremme i skoene, binde bånd mellem medlemmerne og klubben. Jeg har været medlem af bestyrelsen før, men føler ikke, at jeg fik arbejdet gjort færdigt. Derfor melder jeg mig på banen igen.

Jeg brænder for, at vi kan gøre denne klub aktiv og interessant for medlemmerne, hvor vi alle har en fælles interesse, vi knuselsker alle denne skønne race. Jeg står for handlinger og ikke kun en masse flotte ord.

Stemmer du på mig og giver mig din tillid, så skal jeg vise, at jeg er din tillid værd, der skal arbejdes for klubben.

Jette Mauritzen, stillere: Lise Kjølby, Jens Mauritzen, Lars Ottow

Jette Mauritzen

Jeg vil hermed gerne stille op som kandidat ved det kommende bestyrelsesvalg.

Jeg har stort set haft dalmatiner hele mit liv og har i tidens løb været med til at opdrætte enkelte hvalpekuld under kennelnavnet, Friheden.

Jeg har tiden, engagementet og interessen for klubarbejdet. Jeg er rimeligt struktureret, og ind i mellem har jeg også fantasi til at få nye idéer.

Sundhed er min største interesse; men jeg vil også gerne forsøge at arbejde for en bedre balance i klubben mellem udstilling og andre aktiviteter og informationer.

Idéer til virtuelle eller fysiske aktiviteter kunne være: velkomstmøde med information og spørgetime til især nye hvalpeejere, foredrag, paneldiskussion eller medlemsmøde om udvalgte emner. Mulighederne er mange.

Traditionelt har bestyrelsesarbejdet gennem mange år været koncentreret om nogle få bestyrelsesmedlemmer; men jeg vil gerne arbejde for en fladere struktur, hvor alle bestyrelsesmedlemmer får lyst og mulighed for at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Tina Thorsen, stillere: Ulla Overgaard, Charlotte Jenvall, Karin Schulz

Tina Thorsen

Mit navn er Tina Malling Thorsen, jeg er 48 år og gift med Jens. Sammen har vi to dejlige drenge - og ikke mindst to skønne plettede piger. Vi har haft dalmatinere i mere end 20 år, og racen har fået en speciel plads i mit hjerte.

Jeg har ikke været specielt aktiv i klubben, før jeg blev valgt til bestyrelsen i 2021, men i det indeværende år har jeg siddet på posten som kasserer, stået for medlemsadministration, og derudover supporteret sundhedsudvalget med indsamling af kuldoplysninger.

Det har været en positiv oplevelse. Jeg har oplevet et godt samarbejde i bestyrelsen, og i en kommende bestyrelse håber jeg på en bred sammensætning, som kan repræsentere alle vores medlemmer (nye som gamle) - en bestyrelse, hvor alle kan bidrage til i fællesskab at løse de forefaldende opgaver.

Jeg er ikke opdrætter, men ganske almindelig dalmatinerejer. Grunden, til at jeg stillede op sidste år, og at jeg stiller op igen i år, er, at jeg ønsker at bidrage som frivillig for foreningen, og især ønsker jeg at arbejde for, at vi kan udbyde flere forskellige tilbud til vores medlemmer,

I mit civile liv arbejder jeg, som forskningsspecialist for det globale biotek-firma Chr. Hansen A/S, som producerer ingredienser til produktion af fødevarer og kosttilskud.

Jens Møller Christensen, stillere: Lone Øgaard, Mette Christensen, Mette Grüner Vindfeldt

Jens Møller Christensen

Jeg har besluttet, at stille op som kandidat til bestyrelsen i Dansk Dalmatiner Klub.

Vi har i mange år haft dalmatinere i vores hjem. Det startede med en enkelt hanhund. Senere hen er fulgt adskillige. For nuværende, har vi to hunde i familien samt en anpartshund, som bor hos en god veninde. Vi har arbejdet med avlen i forbindelse med opdræt under navnet kennel Crazyspots.

Jeg har siddet i bestyrelsen samt været aktiv omkring klubben i flere omgange. For nuværende, sidder jeg i bestyrelsen som næstformand.

Jeg er aktiv omkring udstillingsdelen, som har min store interesse. Det er klart for mig, at vi som klub, skal arbejde med at finde andre tilbud til alle dem, som ikke lige er udstillingsaktive, men som blot er aktive dalmatinerejere. Der er brug for at arbejde med hvordan vores klub skal være sat sammen fremover.

Den nuværende bestyrelse blev valgt på en ekstraordinær generalforsamling. Det har været en hård tørn med hel del knaster på vejen. Den næste bestyrelse fortjener bedre arbejdsbetingelser. Jeg vil gerne bidrage til dette.

Den næste bestyrelse skal arbejde så bredt som overhovedet. Der skal søges samarbejde på tværs af de forskellige grupperinger der findes. Jeg mener, det er eneste vej frem.

Christina Sørensen, stillere: Karin Schulz, Tanja Tomra og Kian Sørensen

Christina Taklo

Mit navn er Christina Taklo, jeg er 54 år gammel og jeg ønsker at stille op til valg til bestyrelsen I Dansk Dalmatiner Klub.

Jeg ønsker at stille op, da jeg gerne vil favne klubben bredt, således vi kan skabe nogle gode rammer for alle medlemmer.

Min holdning er, at vi alle har de skønneste pletter, uanset hvem og hvor de måtte komme fra. Jeg ønsker at skabe en positivt ånd i klubben, samt et bredt samarbejde på alle områder.

Jeg er selv ejer af to pletter, Ninja og Nemo, på henholdsvis 2,5 år og 4,5 måned. De har givet os så mange unikke oplevelser, så derfor brænder jeg for flere kan få lov til at opleve det samme, samt at alle nuværende medlemmer kan få endnu flere gode stunder, og minder med de skønne pletter. Hvad end det måtte være på udstilling eller ved andre aktiviteter.

Jeg har siden den seneste General forsamling, siddet med i bestyrelsen som suppleant, dette har fanget min interesse for bestyrelses arbejde og jeg håber derfor at I vil stemme på mig.

Kian Sørensen, stillere: Christina Sørensen, Tanja Tomra, Karin Schulz

Kian Graven Sørensen

Jeg hedder Kian Sørensen, 19 år, selvom jeg kun har haft Dalmatiner i blot 2,5 år, har mit bånd med racen altid været stort. Jeg har gennem mit ejerskab af mine fantastiske pletter, Ninja og Nemo, har jeg lært klubben at kende rigtig godt.

Jeg ønsker kun at gøre alt, hvad jeg kan for at klubben igen bliver forenet, og et sted hvor vi kan have et fantastisk sammenhold, hygge os samt acceptere hinanden, fortiden glemt.

Jeg vil derfor mene at mine 3 topmål for at være med i den kommende bestyrelse er:

- Sammenhold

- Diversitet

- Alle skal kunne være med

Mange vil måske mene at jeg er for ung til at side med i bestyrelsen, men ej må man glemme, at det ikke er alder der skal være afgørende, men kampgejsten i personen, og denne er stor!

Charlotte Jenvall, stillere: Karin Schulz, Maj-Britt Helge Larsen, Tina Thorsen

Charlotte Jenvall

Mit navn er Charlotte Jenvall, og jeg er ejer af kennel Curia.

Jeg hermed præsentere mig og mine muligheder for fortsat at bidrage til klubarbejdet i DDK.

Jeg er 59 år og har opdrættet dalmatinere siden 1982. Jeg har siden klubben startede i 1980 været engageret i klubarbejdet med bestyrelsesarbejde i flere perioder, ligesom jeg som engageret forenings menneske har siddet 10 år som formand i en landsdækkende rideforening og i en tilsvarende periode i bestyrelsen for Den Danske Dyrlægeforening.

I mit civile liv er jeg dyrlæge med speciale i smådyr og særinteresse for reproduktion. Jeg bor sammen med min mand Henrik og vores dalmatinere. Hundene er hovedinteressen i min fritid, på tur i naturen, på eksteriør udstillinger, i forskellige trænings discipliner, primært rally lydighed og tricks samt organisatorisk i DDK.

Det er meget vigtigt for mig, at dalmatinerklubben i de kommende år fortsat kan danne rammen om gode oplevelser, hvor der er plads til alle og at vi gennem fælles engagement og godt samarbejde fortsat giver grundlag for avls sarbejdet. Jeg ønsker fortsat at bidrage til det gode klubliv med fællesaktiviteter og ønsker øget fokus på temperament, træning og dalmatineren, som familiehund . Desuden ønsker jeg med mit engagement, viden og erfaring at bidrage til avls og sundhedsarbejdet i klubregi.

MEDLEMSSEMINAR

Indbydelse til medlemsseminar i Dansk Dalmatiner Klub

Søndag d. 27. februar i Dansk Kennel Klubs lokaler, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand. Kl 10.30 - ca. kl. 16

Udvalgte sygdomsproblematikker hos dalmatinere: Registrede lidelse hos Agria, hudlidelser, hjertelidelser og panel diskussion

Der er kaffe og rundstykker til de morgenfriske 10.00-10.30

Program: Ret til ændringer forbeholdes

10.30 - 11.20 11.20 - 11.50 11.50 - 12.10 12.10 - 13.00 13.00 - 13.30 13.30 - 14.00

Agria - dalmatinerens sygdomsprofil Spørgsmål
Kaffepause
Hudlidelser hos dalmatineren Spørgsmål

Frokost

Hjertelidelser, DCM og andre

14.00 - 14.50
racerelaterede hjertesygdomme

14.50 - 15.20 Spørgsmål
15.30 - 16.00 Spørgsmål til panelet

Om foredragsholderne og indhold af indlægget:

Lotte Evers fra Agria Dyreforsikring laver en kort introduktion til Agria Breed Profiles samt hvilke diagnoser der pt. ses hos dalmatinerne i Danmark, Norge og Sverige. Materialet indeholder værdifulde oplysninger om, hvilke diagnoser der forekommer hos racen, og hvordan racernes generelle helbred er, sammenlignet med andre racer. Som opdrætter kan man få inspiration til hvad der kan fokuseres på i avlen fremover. Materialet kan også bruges til at se, hvilke diagnoser den dalmatineren har mindre risiko for at blive ramt af, sammenlignet med alle andre hunderacer.”

De hyppigste hudproblemer hos dalmatineren
Dyrlæge Julie Ø
sten fra Ringsted Dyreklinik kommer og laver en gennemgang af de hyppigste hudproblemer hos dalmatineren. Julie er selv dalmatinerejer og er i gang med en international masteruddannelse indenfor hudsygdomme.
Indlægget vil omhandle udredningen af hudproblemer – hvilke symptomer skal man væ
re opmærksom på? Er allergi arveligt? Kan jeg tage en blodprøve og finde ud af, om min hund har allergi? Hvordan diagnosticerer man egentlig allergi og hvilken rolle spiller foder?

Hjertelidelser med focus på DCM
Dyrlæge Jø
rgen Koch har i mere end 30 år arbejdet med hjertelidelser hos hund og kat og arbejder og forsker på Ku-Life, Universitetshospitalet i København.
Jørgen er, ud over sin brændende interesse for hjertelidelser, ejer gennem flere generationer af dobermann, der netop i racen har haft store udfordringer med DCM.

Tilmelding: kasserer@dalmatinerklubben.dk

Medlemmer af DDK deltager gratis, andre er også velkomne: pris kr. 75,- Seminaret vil blive optaget og udsendes senere som webinar, der annonceres til klubbens medlemmer
Dansk Dalmatiner Klub | info@dalmatinerklubben.dk