Medlemslogin

Søg på Dansk Dalmatiner Klub

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Dansk Dalmatiner Klub

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

Bliv medlem

Er du interesseret i dalmatinere, kan der kan søges om medlemskab her.
Indmeldelse:
Indmeldelse i Dansk Dalmatiner klub  foretages ved at udfylde formularen nederst på denne side.

Eller via e-mail til klubbens kasserer.
Mail: kasserer@dalmatinerklubben.dk

Dansk Dalmatiner Klub er en specialklub under Dansk Kennel Klub.

Klubben har ca. 150 medlemmer.
Vi håber, at også I kan være med i vore fælles aktiviteter.

Som medlem får man:

Dalmatineren.  Medlemsbladet, "Dalmatineren" udgives 4 gange om året med historier, billeder, praktiske råd, oplysninger om klubbens aktiviteter samt artikler om blandt andet sundhed, forebyggelse af sygdomme, avl, opdragelse m.m.

Rabat på annoncer i klubbladet.

Aktiviteter.  Dansk Dalmatiner Klub arrangerer udstillinger, skuer, mentalbeskrivelse m.v..  Fælles for vore arrangementer er, at vi sætter vore hunde i centrum og hygger os sammen om en fælles interesse.

Der kan ydes tilskud til deltagelse i unghunde mentalbeskrivelse, og i særlige tilfælde kan der ydes tilskud til sundheds undersøgelser mm.

Hjemmeside.  Adgang til beskyttede sider på hjemmesiden.


Priser for medlemskab pr. år:

Kr. 400 - Enkeltmedlem

kr. 600 - Husstandsmedlem (2 personer)

Ved indmeldelse i løbet af året betales forholdsmæssigt beløb pr. påbegyndt kvartal til klubbens bankkonto i Danske Bank: 1551-3138034763


Indmeldelse i Dansk Dalmatiner Klub :


fornavn
Efternavn
Vej / Gade navn og nr.
post nummer
Bynavn
Land
type medlemskabOpdrætter af hunden
Hundens stambogsnavn
kontingent indbetaling

bankkontor: 1551-3138034763 i Danske Bank

E.mail adresseAktiviteter/kalender


25. juli 2020
Generalforsamling i Vildbjerg kl 15.00

Kalenderoversigt - klik her

Adgang for medlemmer

Glemt adgangskode ?
På login siden findes en mulighed for at få tilsendt en ny adgangskode klik her

Hvis det ikke virker kan klubbens webmaster kontaktes  web@dalmatinerklubben.dk kan medlemmer få en adgangskode til den lukkede del af hjemmesiden.

facebook

Se facebook siden