Medlemslogin

Søg på Dansk Dalmatiner Klub

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Dansk Dalmatiner Klub

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

Bliv medlem

Er du ny Dalmatiner ejer, kan der søges om ½ års gratis medlemskab.Indmeldelse:
Indmeldelse i Dansk Dalmatiner klub som almindeligt medlem foretages ved at udfylde formularen nederst på denne side.

Eller via e-mail til klubbens kasserer.
Mail: kasserer@dalmatinerklubben.dk

Dansk Dalmatiner Klub er en specialklub under Dansk Kennel Klub.

Klubben har ca. 150 medlemmer.
Vi håber, at også I kan være med i vore fælles aktiviteter.

Som medlem får man:

Dalmatineren.  Medlemsbladet, "Dalmatineren" udgives 4 gange om året med historier, billeder, praktiske råd, oplysninger om klubbens aktiviteter samt artikler om blandt andet sundhed, forebyggelse af sygdomme, avl, opdragelse m.m.

Rabat på annoncer i klubbladet.

Aktiviteter.  Dansk Dalmatiner Klub arrangerer udstillinger, skuer, mentalbeskrivelse m.v..  Fælles for vore arrangementer er, at vi sætter vore hunde i centrum og hygger os sammen om en fælles interesse.

Der kan ydes tilskud til deltagelse i unghunde mentalbeskrivelse, og i særlige tilfælde kan der ydes tilskud til sundheds undersøgelser mm.

Hjemmeside.  Adgang til beskyttede sider på hjemmesiden.


Priser for medlemskab pr. år:

Kr. 400 - Enkeltmedlem

kr. 600 - Husstandsmedlem (2 personer)

Ved indmeldelse i løbet af året betales forholdsmæssigt beløb pr. påbegyndt kvartal til klubbens bankkonto i Danske Bank: 1551-3138034763


Indmeldelse i Dansk Dalmatiner Klub som almindeligt medlem:


fornavn
Efternavn
Vej / Gade navn og nr.
post nummer
Bynavn
Land
type medlemskabOpdrætter af hunden
Hundens stambogsnavn
kontingent indbetaling

bankkontor: 1551-3138034763 i Danske Bank

E.mail adresse