Medlemslogin

Søg på Dansk Dalmatiner Klub

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Dansk Dalmatiner Klub

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×
 • Generalforsamling 2020

  Indkaldelse til Generalforsamling 2020

  Afholdes i DKK Viby's lokaler på Lokesvej

  Husk af stemmeret er betinget af at kontingentet er betalt senest d. 10 februar

  I 2020 afholdes ordinær generalforsamling d. 25 april 2020 kl. 13 ved DKK Viby, på Lokesvej

  Dagsorden fremgår af klubbens vedtægter. Yderligere information vil løbende blive tilgængeligt på klubbens hjemmeside (www.dalmatinerklubben.dk)

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Valg af 2 stemmetællere.
  3a. Formanden aflægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
  3b. Forelæggelse af eventuelle udvalgsrapporter.
  4a. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab til godkendelse.
  4b. Meddelelse af ansvarsfrihed.
  5. Kassereren forelægger budgetforslag, herunder størrelsen af næste års kontingent, til godkendelse.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8a. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
  8b. Behandling af forslag fra medlemmerne.
  9. Fremtidig virksomhed.
  10. Eventuelt.

  Forslag til kandidater til bestyrelsesvalget sendes til formanden (formand@dalmatinerklubben.dk) senest 4 uger før generalforsamlingen. Husk 3 stillere.

  På valg er: Charlotte Jenvall, Kirsten Ottow (genopstiller)
  Jens Mauritzen (Genopstiller ikke)
  Vi eftersøger kandidater både til bestyrelse og til andre tillidsposter.

  Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være bestyrelsen (best@dalmatinerklubben.dk) i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

  Generalforsamling 2020

  Indkaldelse til Generalforsamling 2020

  Afholdes i DKK Viby's lokaler på Lokesvej

  Husk af stemmeret er betinget af at kontingentet er betalt senest d. 10 februar

  I 2020 afholdes ordinær generalforsamling d. 25 april 2020 kl. 13 ved DKK Viby, på Lokesvej

  Dagsorden fremgår af klubbens vedtægter. Yderligere information vil løbende blive tilgængeligt på klubbens hjemmeside (www.dalmatinerklubben.dk)

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Valg af 2 stemmetællere.
  3a. Formanden aflægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
  3b. Forelæggelse af eventuelle udvalgsrapporter.
  4a. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab til godkendelse.
  4b. Meddelelse af ansvarsfrihed.
  5. Kassereren forelægger budgetforslag, herunder størrelsen af næste års kontingent, til godkendelse.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8a. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
  8b. Behandling af forslag fra medlemmerne.
  9. Fremtidig virksomhed.
  10. Eventuelt.

  Forslag til kandidater til bestyrelsesvalget sendes til formanden (formand@dalmatinerklubben.dk) senest 4 uger før generalforsamlingen. Husk 3 stillere.

  På valg er: Charlotte Jenvall, Kirsten Ottow (genopstiller)
  Jens Mauritzen (Genopstiller ikke)
  Vi eftersøger kandidater både til bestyrelse og til andre tillidsposter.

  Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være bestyrelsen (best@dalmatinerklubben.dk) i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 • Dalmatineren

  Dalmatineren er en middelstor hund.
  I hjemmet er dalmatineren som regel en stille og rolig hund, mens den i det fri er glad og livlig.  Den elsker opmærksomhed og vil gerne følge med i alt, hvad der foregår.

 • Dalmatineren

  Dalmatineren er en middelstor hund.
  I hjemmet er dalmatineren som regel en stille og rolig hund, mens den i det fri er glad og livlig.  Den elsker opmærksomhed og vil gerne følge med i alt, hvad der foregår.

 • Hvalpe


  Dalmatineren i Danmark er en ret lille race, som vi derfor må værne om.
  Det gør vi overordnet set for at sikre, at eventuelle hvalpekøbere får sunde, raske og velfungerende hvalpe; men også for at sikre at hvalpe moderen ikke bliver unødigt belastet ved gentagne kuld, og for at racen ikke fremover får problemer med matadoravl, indavl eller arvelige sygdomme.

  Det gør vi blandt andet ved at afholde temadage, udveksle erfaringer og fraråde, at den samme avlskombination bruges flere gange, fordi det formindsker den genetiske variation og derved forøger risikoen for indavlens skadelige konsekvenser.

  Dansk Dalmatiner Klub anbefaler, at man køber hvalp med stamtavle og selvfølgelig helst fra klubbens medlemmer  med de særligt strenge krav, der er her.  Man er derved med til at sikre en god fremtid for Dalmatineren som race.

  Hvalpe


  Dalmatineren i Danmark er en ret lille race, som vi derfor må værne om.
  Det gør vi overordnet set for at sikre, at eventuelle hvalpekøbere får sunde, raske og velfungerende hvalpe; men også for at sikre at hvalpe moderen ikke bliver unødigt belastet ved gentagne kuld, og for at racen ikke fremover får problemer med matadoravl, indavl eller arvelige sygdomme.

  Det gør vi blandt andet ved at afholde temadage, udveksle erfaringer og fraråde, at den samme avlskombination bruges flere gange, fordi det formindsker den genetiske variation og derved forøger risikoen for indavlens skadelige konsekvenser.

  Dansk Dalmatiner Klub anbefaler, at man køber hvalp med stamtavle og selvfølgelig helst fra klubbens medlemmer  med de særligt strenge krav, der er her.  Man er derved med til at sikre en god fremtid for Dalmatineren som race.

 • Bliv medlem af Dansk Dalmatiner Klub

  Dansk Dalmatiner Klub er en specialklub under Dansk Kennel Klub.

  Klik her
  For at se nogle af de fordele der er ved at være medlem af Dansk Dalmatiner Klub og hvis du ønsker at blive medlem af Dansk Dalmatiner Klub.

  Der er også mulighed for at prøve ½ års gratis medlemskab

 • Bliv medlem af Dansk Dalmatiner Klub

  Dansk Dalmatiner Klub er en specialklub under Dansk Kennel Klub.

  Klik her
  For at se nogle af de fordele der er ved at være medlem af Dansk Dalmatiner Klub og hvis du ønsker at blive medlem af Dansk Dalmatiner Klub.

  Der er også mulighed for at prøve ½ års gratis medlemskab

 • Fortællinger, fotos og hverdagshistorier

  Her kan du læse og se dejlige og sjove billeder af dalmatinere i sofaen, på skødet, i vandet, til søs, til træning, i hundeskoven og meget mere

 • Fortællinger, fotos og hverdagshistorier

  Her kan du læse og se dejlige og sjove billeder af dalmatinere i sofaen, på skødet, i vandet, til søs, til træning, i hundeskoven og meget mere

Nyheder


Udstilling Salbrovad

18. januar 2020
Udstilling Salbrovad.
dato 7 marts 2020,
Første tilmeldingsfrist d. 3 februar 2020


Medlemskontingent 2020

7. januar 2020
Alle skulle nu have modtaget en opkrævning kontingentopkrævning for 2020, så husk på, at kontingentet skal være betalt senest d. 10 februar.
Oversigten over indsendte kuldoplysninger er nu opdateret.( se under avl og sundhed)


Referat bestyrelsesmøde

3. december 2019
Så kan referatet fra det seneste bestyrelsesmøde ses her på hjemmesiden.


GÅ TIL NYHEDSARKIV

Aktiviteter/kalender


25. april 2020
Generalforsamling i Aarhus

Kalenderoversigt - klik her

Adgang for medlemmer

Glemt adgangskode ?
På login siden findes en mulighed for at få tilsendt en ny adgangskode klik her

Hvis det ikke virker kan klubbens webmaster kontaktes  web@dalmatinerklubben.dk kan medlemmer få en adgangskode til den lukkede del af hjemmesiden.