Medlemslogin

Søg på Dansk Dalmatiner Klub

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Dansk Dalmatiner Klub

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

Generalforsamling 2019

Indkaldelse til Generalforsamling 2019.

Husk: Kun medlemmer der har betalt kontingent senest d. 10 februar har stemmeret.

Vi søger kandidater både til bestyrelsen ( Jens Møller Christensen og Mette Grüner Vindfeldt genopstiller ikke) og til andre aktiviteter.

Husk- Forslag til bestyrelsesmedlemmer skal sendes til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet skal indsendes til bestyrelsen senest  4 uger før generalforsamlingen.


Indkaldelse til Generalforsamling 2019.


I 2019 afholdes ordinær generalforsamling d. 6 april 2019  kl. 13 efter udstillingen i Sørbymagle

Dagsorden fremgår af klubbens vedtægter. Yderligere information vil løbende blive tilgængeligt på klubbens hjemmeside ( www.dalmatinerklubben.dk )

 

1.           Valg af dirigent og referent.

2.           Valg af 2 stemmetællere.

3a.         Formanden aflægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse.

3b.         Forelæggelse af eventuelle udvalgsrapporter.

4a.         Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab til godkendelse.

4b.         Meddelelse af ansvarsfrihed.

5.           Kassereren forelægger budgetforslag, herunder størrelsen af næste års kontingent, til godkendelse.

6.           Valg af bestyrelse og suppleanter.

7.           Valg af revisor og revisorsuppleant

8a.         Behandling af forslag fra bestyrelsen.

8b.         Behandling af forslag fra medlemmerne.

9.           Fremtidig virksomhed.

10.         Eventuelt.

Forslag til kandidater til bestyrelsesvalget sendes til formanden (formand@dalmatinerklubben.dk) senest 4 uger før generalforsamlingen. Husk 3 stillere.

På valg er: Jens Møller Christensen og Mette Grüner Vindfeldt

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være bestyrelsen (best@dalmatinerklubben.dk) i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

4 uger før Generalforsamlingen vil sige senest fredag d. 8 marts 2019.


Aktiviteter/kalender


udstilling
2. marts 2019
Udstilling Salbrovad

1. frist for tilmelding: 28-01-2019
Sørbymagle udstilling tilmeldingfrist
4. marts 2019
1. frist for tilmelding Sørbymagle
Generalforsamling
6. april 2019
Forslag til behandling indsendes til best@dalmatinerklubben.dk
Udstilling Sørbymagle
6. april 2019
Efter udstillingen afholdes Generalforsamling.

Læs mere...

27. april 2019
Dansk Dalmatiner Klub arrangerer ringtræning d. 27 april se mere på faceboook´https://www.facebook.com/events/2096062903807501/

Læs mere...

Kalenderoversigt - klik her

Adgang for medlemmer

Glemt adgangskode ?
På login siden findes en mulighed for at få tilsendt en ny adgangskode klik her

Hvis det ikke virker kan klubbens webmaster kontaktes  web@dalmatinerklubben.dk kan medlemmer få en adgangskode til den lukkede del af hjemmesiden.

Klubbens sponsor, hvor vores præmiebeviser kan bruges: